Hur jobbar hästsporten för att minska klimatpåverkan från tävlingar?

Innan sommaren skickade vi ut en enkät till några organisationer kopplade till hästsporten om klimatfrågan och resor till olika hästsporttävlingar. GCT med sina 16 tävlingar årligen världen över har inte svarat, FEI har mål till 2030 att halvera utsläppen från 2020 och SvRF har projekt på hemmaplan. Räcker det för att hästsporten ska upplevas ta [...]

Hästbranschen påverkar klimatet mer än inrikesflyget

Klimatet är en oerhört viktig fråga! ..men riktigt så enkelt som att minska antalet hästar som är en slutsats i inslaget från SVT Västerbotten är det inte. Vi måste ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågan även om hästnäringen måste arbeta med att minska sin klimatpåverkan. Först, ett missförstånd som man lätt gör om man inte är [...]

Foderhjälpen© 2018 – 2019

Foderhjälpen bildades som svar på den torra sommaren 2018 och den efterföljande akuta foderbristen. Det är en ideell grupp på Facebook som startades av Peter Branshøj och gruppen fick snabbt stöd av flera personer, sammanlagt åtta administratörer och två tolkar. Idag har gruppen över 26 000 medlemmar.  Gruppen blev nominerad till Lövsta Future Challenge hållbarhetspris 2019 [...]

Hur drabbas stall vid vattenbrist?

Konsekvenser av den globala uppvärmningen beräknas ge mer nederbörd i norra Sverige men mer torka i Sydöstra Sverige. Det gör att många behöver hitta lösningar för att säkra att verksamheten kan fungera utan att äventyra brunnens vattentillgång och att man klarar ett eventuellt kommunalt bevattningsförbud. Under försommaren 2017 rådde det vattenbrist i stora delar av sydöstra [...]

Visst påverkar klimatförändringarna ridsporten. Och det kostar

Det råder vattenbrist i stora delar av sydöstra Sverige. Det är på grund av sommarhettan och alltför lite nederbörd under höst och vinter. Är det orsakat av klimatförädringarna? Klimatforskarna har länge pekat på risker med minskad grundvattenbildning, i just de delar av Sverige som nu har problem. Vi vet också att vi kan förvänta oss mer [...]