Transporter – hästen på resa

Transporter står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Här ingår bilresor till och från stallet, hästar som transporteras till och från träningar, tävlingar och veterinärbesök och transporter av produkter och avfall. Att minska utsläppen från transporter är en stor utmaning eftersom de flesta bilar och lastbilar drivs av fossila bränslen, det vill säga bensin och [...]