Hästen som planetskötare?

Samtidigt som vi har allt mer bråttom att lösa våra hållbarhetsutmaningar så ökar de hållbara lösningarna i en allt snabbare takt. Att vara planetskötare innebär att skapa ett hållbart samhälle med hänsyn till planeten, människor och våra husdjur. Ett samhälle som är mer attraktivt, roligare, mer rättvist och mer demokratiskt. En förändring sker genom att [...]