Hur jobbar hästsporten för att minska klimatpåverkan från tävlingar?

Innan sommaren skickade vi ut en enkät till några organisationer kopplade till hästsporten om klimatfrågan och resor till olika hästsporttävlingar. GCT med sina 16 tävlingar årligen världen över har inte svarat, FEI har mål till 2030 att halvera utsläppen från 2020 och SvRF har projekt på hemmaplan. Räcker det för att hästsporten ska upplevas ta sitt ansvar och samtidigt vara framgångsrika? När en hästs flygresa Amsterdam – Miami motsvarar mer än en svensks årliga utsläpp känner inte vi stolthet när vi hör att toppryttare har spenderat vintern i USA, gör du?

OrganisationFullständigt svar i slutet av bloggen
FEI, Fédération Equestre Internationale Svarat
Global Champions Tour Ej svarat
Svenska RidsportförbundetSvarat
Svensk TravsportSvarat
Svensk GaloppEj svarat
I slutet på bloggen finns fullständiga svar redovisade.

Varför vi frågar…

I en debattartikel i DN 19e augusti 2022 skriver ett antal klimat- och miljöorganisationer bland annat följande:

”I våras dog uttorkade fåglar av hettan i Indien. Nu i sommar har hundratals fågelungar dött i Italien och Spanien på grund av överhettning. Över 100 miljoner människor i USA har inte kunnat gå ut på grund av den extrema värmen under sommaren. Södra Europa har drabbats av återkommande extrema värmeböljor denna sommar med skördebortfall, hälsoproblem och omfattande skogsbränder. De höga temperaturerna leder också till uteblivna skördar världen över. FN varnar för att omfattande svält hotar.”

”Det behövs en grundläggande omställning av hela transportsektorn. Ett flertal rapporter har visat att transporterna med bil, lastbil och flyg måste minska väsentligt för att klimatmålen ska nås. Det räcker inte med bränslebyte. En betydande del av särskilt den stadsnära persontrafiken behöver med olika styrmedel föras över från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik. Omfattande och tidiga satsningar krävs för järnvägsnätet inklusive stambanorna. Flyget måste minska kraftigt eftersom omställningen till el och hållbara drivmedel inte kommer att ske tillräckligt snabbt. Därutöver måste flyget ta ansvar för hela sin klimatpåverkan.”

Hästbuss

Våra frågor:

 1. Hur ser era målsättningar ut för att er del av hästsporten ska nå upp till Sveriges mål och de globala målen för klimatet?

(Transporter står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Sverige har en vision om att vara fossiloberoende till 2030 och till 2050 ska vi ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp, det vill säga Sverige ska se till att det tas upp mer koldioxid än vad som släpps ut.)

2. Hur ser er verksamhets delmål och handlingsplaner ut? Följer de carbon law?

(The carbon law. Forskare säger att vi för att nå målet med max 1,5 graders uppvärmning, behöver halvera koldioxidutsläppen varje årtionde (start 2020) samtidigt som lika som en lika ambitiös, exponentiell utrullning av förnybar energi krävs.)

3. Hur ser ni att upplägget av och genomförandet av de nationella och internationella tävlingarna, eventen, kommer att påverkas av klimatarbetet?

4. Vad gör er internationella motsvarighet för att nå de globala målen för klimatet?

5. Hur ser ni att sportens fossila utsläpp påverkar, eller kan komma att påverka, allmänhetens/samhällets syn på hästsporten.

6. Övriga kommentarer.

En hästs flygresa till Miami, enkel väg, ger lika mycket koldioxidutsläpp som en normalsvensk belastar klimatet med under ett helt år. (Stefan Wirsenius, docent på avdelningen »Fysisk resursteori« vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers. Hippson nr 1 2020.)

Jämförelser – koldioxidutsläpp
En genomsnittlig svensk konsumerar 10 000 kilo CO2e/år (lika mycket som att flyga en häst enkel väg till Miami). En familj på fyra personer som åker på semester till Thailand (tur och retur) tillför 10 000 kilo CO2e. Utsläppet för en häst med flyg till USA kan värma en normalvilla i Sverige i drygt 48 år.

Exempel 1: Tävling i USA
Ryttare, flyg Kastrup – Miami: 1 277,9 kg CO2e
Hästskötare, flyg Amsterdam – Miami: 1 212,5 kg CO2e
Häst och hästskötare, lastbil Öresundsbron – Amsterdam (84 mil): 739 kg CO2e
Häst, flyg Amsterdam – Miami: 9 435 kg CO2e (räknat på en Boeing 747-400 med max antal hästar, 75 stycken)
Totalt: 12 664,4 kg CO2e

Exempel 2: Tävling i Europa
Ryttare, flyg Kastrup – Stuttgart: 130 kg CO2e
Hästar och hästskötare, lastbil Öresundsbron – Stuttgart (100 mil): 880 kg CO2e
Totalt: 1 010 kg CO2e

Vad fick vi för svar?

Ja för det första saknar vi helt kommentarer från Global Champions Tour som varje år har 16 olika tävlingsplatser världen över.

Alla organisationer som svarat, FEI, Svensk Ridsport och Svensk Travsport skriver att de ser att hållbarhetsfrågan är viktig för hästsportens framtid och att det är viktigt för samhällets och allmänhetens förtroende.

FEI

“The FEI is fully aware that international equestrian sport events can never be 100% sustainable, nor does it make this claim.

The FEI understands, however, that as a sporting organisation there is a moral responsibility to engage in practices that promote the sustainable use of resources and that we do this in as efficient and responsible way as possible.

Transparency in communications is key so that the general public are aware of the challenges but also the innovations and solutions that exist in this type of planning, and can therefore appreciate the positive strides that are being taken by the equestrian community to reduce carbon footprint, which in turn can shift the overall perception of the sport in society.“ 

FEI har en Sustainability Handbook för arrangörer och har ett mål i linje med carbon law till 2030:

“The FEI became a signatory to the United Nations Sports for Climate Action Framework in May 2019, and has committed to introducing sustainable carbon reduction measures, not just at events worldwide, but also in Headquarters (HQ) operations. The FEI is also part of ‘Race to Zero’, a UN-backed global campaign created with the aim of taking rigorous and immediate action to halve carbon emissions by 2030, and Net Zero by 2040.”

Ridsportförbundet

SvRF har Miljöchecken för att guida mindre tävlingar i miljöfrågor. Ridsportförbundet jobbar även med transporter på hemmaplan. De har övergripande tre olika fokusområden för hållbarhetsarbetet där klimatsmart ridsport är ett. Inom detta område arbetar de för att minska ridsportens klimatavtryck, genom exempelvis initiativ kring resor och tävlingsarrangemang. Ett exempel är ett projekt kopplat till resor där målet är att inom ramen för projektet minska utsläppen av koldioxid för resor kopplade till organiserad idrottsutövning med 15%. Läs mer här: Hållbar utveckling av resor inom ridsporten – Svenska Ridsportförbundet

”Koldioxidutsläpp relaterade till tävling är en stor utmaning för ridsporten, särskilt vid tävlingar dit hästar flygs in. Vi vill inte sia om exakt hur eller när tävlingar kommer att förändras i framtiden, men vi tror att det kommer att förändras. Det är viktigt att ridsporten tar ansvar för klimatpåverkan kopplat till tävling och den senaste tiden har det kommit flera initiativ kopplat till detta.”

”Ett färskt exempel avseende internationella tävlingar är VM i Herning, där arrangören har ökat fokus på hållbarhet och även uppmuntrar deltagande nationer att klimatkompensera sitt deltagande. Svenska Ridsportförbundet har beslutat att delta i initiativet. Ni kan läsa mer här: Our approach & mindset | Herning 2022

Svensk Travsport

Svensk Travsport hänvisar till sitt nyligen påbörjade hållbarhetsarbete, och upprättade i år för första gången en hållbarhetsredovisning (2021), vänligen se länk för hela rapporten (sid 19-30).

Fokus är på fyra grundpelare varav en är Miljö – inkl energianvändning, vatten, växthusgaser och avfallshantering– och berör koncernen Svensk Travsport och i vissa fall även travbanorna inom Sverige. Handlingsplaner finns framtagna och är under implementation.

Vad vi tycker saknas?

Det vi ser är ett uppvaknande och en god start hos de som svarat men att man ännu inte på riktigt tagit tag i frågan som lyfts i debattartikeln ovan: ”Ett flertal rapporter har visat att transporterna med bil, lastbil och flyg måste minska väsentligt för att klimatmålen ska nås. Det räcker inte med bränslebyte.”

Vart finns planerna för att hästsporten ska kunna ha relevanta tävlingar utan att generera så mycket fossila utsläpp inte minst från flygresor? En radikal minskning krävs till 2030 om drygt sju år. Vart ska tävlingarna hållas? Hur ska upplägget se ut?

Svåra frågor som kräver sin strategi för att sporten ska kunna fortsätta att hålla huvudet högt i samhället.

Än så länge verkar FEI, trots hög målsättning, endast använda klimatkompensation som lösning på att få ner utsläppen från transporterna av hästar och ryttare, vilket SvRF hänvisar till ovan. Kompensation kan vara ett komplement under den tid vi ställer om men ersätter tyvärr inte den kraftiga minskning i koldioxidutsläpp som krävs.

————————————————————————————————————————-

Fullständiga svar:

FEI Responses to survey on climate, equestrian sport and transportation

 1. What goals and targets does the FEI have to ensure that your part of equestrian sport will contribute to the world achieving the global goals for climate? Do they follow carbon law?

The FEI became a signatory to the United Nations Sports for Climate Action Framework in May 2019, and has committed to introducing sustainable carbon reduction measures, not just at events worldwide, but also in Headquarters (HQ) operations. The FEI is also part of ‘Race to Zero’, a UN-backed global campaign created with the aim of taking rigorous and immediate action to halve carbon emissions by 2030, and Net Zero by 2040.

 • What are FEI’s action-plans?

As part of its commitment to encouraging and assisting with sustainable development initiatives, the FEI produced the “Sustainability Handbook for Event Organisers” in 2014.

The handbook provides a basic framework for Event Organisers to implement sustainability initiatives that help reduce the negative environmental impact of their Events and create a positive social and economic legacy. The primary focus is on emissions measurements and the Handbook has been updated to include an annex for self-evaluation, so that each Organiser can measure and report on the impact of each of the sustainability initiatives they implement during an event.

The FEI has put in place a series of initiatives to make its headquarter operations more environmentally sustainable, including:

 • An optimised waste management and recycling system which encourages increased separation and the avoidance of certain waste types by eliminating their sources. Disposable cutlery has been completely eliminated from the HQ’s day-to-day operations.
 • The operation of dishwashers after office hours to minimise water consumption.
 • The installation of video conferencing facilities in three of the FEI HQ conference rooms to reduce the frequency of large in-person meetings.

Currently, the FEI is looking into ways to make its employees’ business travel and daily commutes more sustainable and cost effective.

 • How do you see that the structure, planning of events and competitions will be impacted by your climate action plans?

With sustainability a priority for the FEI, a greater number of Event Organisers are now also “thinking sustainable” in the early stages of their planning. One of the most recent examples of this in action is the Organising Committee of the ECCO FEI World Championships in Herning (DEN).

The Organisers appointed sustainability professionals to work alongside the Sport teams in the development of the Event, which led to a number of key changes in their working methods:

 • The Organising Committee’s sustainability ambitions were clearly laid out in a letter of intent sent to suppliers, and this created the foundation for their overall collaboration with MCH Messecenter Herning, the complex where the World Championships were held. The waste management solution created for the delivery of the equestrian events, will now be a permanent feature of MCH’s facilities and is being offered to companies across Denmark.
 • The Organisers opted to rent or borrow instead of buying new, and whenever possible to ensure that products and materials purchased for the event can be reused. Procurement decisions were also made on the basis of carbon emission calculations in the early stages of planning.
 • The creation of onsite housing for the 900 volunteers who worked in the different areas of the Event operations. The Organisers used an existing building to create accommodation for these volunteers onsite, and created a dedicated camping ground for volunteers to reduce travel times and carbon emissions during the Event.

Sustainable thinking also encouraged the development of a number of key environmental initiatives:

 • To help offset carbon emissions, the Organisers invited the 50 participating National Federations to support a windfarm project chosen by the Organising Committee and its partner First Climate. The FEI also contributed to the plan by fully offsetting the FEI Delegation’s carbon emissions.
 • The planting of a forest of 60,000 trees on the outskirts of the city to help capture and store approximately 12,000 tons of CO2 over the next century.
 • Do you support national equivalents to FEI to set targets to prepare for its part in reaching the Paris agreement? If so, how? 

The FEI is currently considering national equivalents in its long term strategy for environmental sustainability.

 • In what way do you see that the equestrian sports carbon emissions influences, or might influence, the view of the sport in society?

The FEI is fully aware that international equestrian sport events can never be 100% sustainable, nor does it make this claim.

The FEI understands, however, that as a sporting organisation there is a moral responsibility to engage in practices that promote the sustainable use of resources and that we do this in as efficient and responsible way as possible.

Transparency in communications is key so that the general public are aware of the challenges but also the innovations and solutions that exist in this type of planning, and can therefore appreciate the positive strides that are being taken by the equestrian community to reduce carbon footprint, which in turn can shift the overall perception of the sport in society.  

SvRF

 1. Hur ser era målsättningar ut för att er del av hästsporten ska nå upp till Sveriges och de globala målen för klimatet?

Svenska Ridsportförbundet har arbetat med hållbarhet en längre tid, men intensifierade under 2021 satsningarna och lanserade då bland annat en ny hållbarhetsstrategi där målet är att alla inom ridsporten ska arbeta aktivt med hållbarhet 2025. Vår hållbarhetsstrategi utgår ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling där vi idag fokuserar på följande mål: 3 (god hälsa och välbefinnande), 5 (jämställdhet), 10 (minskad ojämlikhet), 13 (bekämpa klimatförändringar), 14 (hav och marina resurser), 15 (ekosystem och biologisk mångfald). Dessa har sedan omvandlats till tre olika fokusområden, där klimatsmart ridsport är ett. Inom detta område arbetar vi för att minska ridsportens klimatavtryck, genom exempelvis initiativ kring resor och tävlingsarrangemang. Vi har nyligen släppt en allra första rapport om vårt hållbarhetsarbete där ni kan läsa mer om detta arbete: hallbar-ridsport-2021.pdf

Vi ser hållbarhet som en avgörande del för ridsportens framtid och hållbarhet är en viktig del av Svenska Ridsportförbundets övergripande strategi. En hållbar planet är en förutsättning för att framtida generationer ska kunna njuta av vår fantastiska sport.

 • Hur ser er verksamhets delmål och handlingsplaner ut?

Det övergripande hållbarhetsrelaterade mål vi har idag är att alla inom ridsporten ska arbeta aktivt med hållbarhet 2025 och sen tas delmål och handlingsplaner fram för respektive projekt där det är relevant. För att nämna ett exempel så arbetar vi med ett projekt kopplat till resor där målet är att inom ramen för projektet minska utsläppen av koldioxid för resor kopplade till organiserad idrottsutövning med 15%. Läs mer här: Hållbar utveckling av resor inom ridsporten – Svenska Ridsportförbundet

Följer de carbon law?

För att kunna svara på denna fråga på ett bra sätt krävs konkreta, tydliga och tillförlitliga beräkningar på hela Svenska Ridsportförbundets koldioxidutsläpp, inklusive utsläpp kopplade till våra 850 medlemsföreningar. Idag är vi långt ifrån att ha den typen av statistik på plats.

 • Hur ser ni att upplägget av och genomförandet av de nationella och internationella tävlingarna, eventen, kommer att påverkas av klimatarbetet?

Koldioxidutsläpp relaterade till tävling är en stor utmaning för ridsporten, särskilt vid tävlingar dit hästar flygs in. Vi vill inte sia om exakt hur eller när tävlingar kommer att förändras i framtiden, men vi tror att det kommer att förändras. Det är viktigt att ridsporten tar ansvar för klimatpåverkan kopplat till tävling och den senaste tiden har det kommit flera initiativ kopplat till detta.

Ett färskt exempel avseende internationella tävlingar är VM i Herning, där arrangören har ökat fokus på hållbarhet och även uppmuntrar deltagande nationer att klimatkompensera sitt deltagande. Svenska Ridsportförbundet har beslutat att delta i initiativet. Ni kan läsa mer här: Our approach & mindset | Herning 2022

När det gäller nationella tävlingar så arbetar Svenska Ridsportförbundet aktivt för att inspirera landets tävlingsarrangörer att minska miljöpåverkan i samband med tävling och skapa en ökad miljömedvetenhet bland tävlande och åskådare. Under 2021 lanserade vi tillsammans med Lövsta Future Challenge en miljömärkning för tävlingsarrangörer kallad MiljöChecken. Vi har även en dialog med såväl Gothenburg Horse Show som Sweden International Horse Show om hållbarhetsfrågor, så det finns absolut en ökad medvetenhet i branschen för dessa frågor.

När det gäller Gothenburg Horse Show har arrangören gått ut med att man under våren 2022 gjort en omfattande datainsamling för att kartlägga och mäta de koldioxidutsläpp som Gothenburg Horse Show står för. Ett initiativ vi ser mycket positivt på.

Läs mer här: Hållbarhet & Ansvar – Gothenburg Horse Show

 • Vad gör er internationella motsvarighet för att nå de globala målen för klimatet?

Här hänvisar vi till FEI.

Vi vill också passa på att nämna att det europeiska ridsportförbundet EEF under våren lanserat en arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor där Svenska Ridsportförbundet är representerat. Läs mer här: EEF Launch Sustainability Working Group (euroequestrian.eu)

 • Hur ser ni att sportens fossila utsläpp påverkar, eller kan komma att påverka, allmänhetens/samhällets syn på hästsporten?

Tillsammans med hästvälfärd så ser vi hållbarhet som en avgörande del för ridsportens framtid. De är båda en viktig del i vår ”social license to operate” och därför också viktiga delar av Svenska Ridsportförbundets strategi.

 • Övriga kommentarer.

Vi ser hållbarhet som en avgörande del för ridsportens framtid och är glada över att ni vill lyfta dessa viktiga frågor. Jämfört med många andra idrotter har ridsporten kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, och jämfört med många andra länders ridsportförbund har Svenska Ridsportförbundet också kommit långt. Men ridsporten har fortfarande en lång väg att gå när det gäller hållbarhet och det finns flera stora utmaningar att ta sig an. Samtidigt så samlar ridsporten många engagerande människor, vilket skapar en enorm kraft i förändringsarbetet och vi ser fram emot en spännande tid med nytänk och innovation. Tillsammans kan vi göra skillnad, och vi ser samarbeten som en viktig del i hållbarhetsarbetet.

Svensk Travsport

Svensk Travsport har nyligen påbörjat sitt hållbarhetsarbete, och upprättade i år för första gången en hållbarhetsredovisning (2021), vänligen se länk för hela rapporten (sid 19-30).  

Fokus är på de fyra grundpelarna, se nedan – och berör koncernen Svensk Travsport och i vissa fall även travbanorna inom Sverige:

 • Miljö – inkl energianvändning, vatten, växthusgaser och avfallshantering.
 • Sociala och personalrelaterade frågor.
 • Respekt för mänskliga rättigheter
 • Motverkande av korruption.

Handlingsplaner finns framtagna inom dessa områden med relevans för den svenska travsporten, och är under implementation. Under 2022 följer vi upp utvecklingen av dessa områden, för att kunna målsätta dem framåt.

I tillägg till eget hållbarhetsarbete, har Svensk Travsport även samarbete med övriga organisationer inom hästnäringen, bland annat i HNS Miljö- & Klimatkommitté, för frågor som är gemensamma för hela hästnäringen.

1.         Hur ser era målsättningar ut för att er del av hästsporten ska nå upp till Sveriges och de globala målen för klimatet?

a.       SVAR: Vänligen se sammanfattning av Svensk Travsports nyligen påbörjade hållbarhetsarbete ovan.

2.         Hur ser er verksamhets delmål och handlingsplaner ut? Följer de carbon law?

a.       SVAR: Vänligen se sammanfattning av Svensk Travsports nyligen påbörjade hållbarhetsarbete ovan.

3.         Hur ser ni att upplägget av och genomförandet av de nationella och internationella tävlingarna, eventen, kommer att påverkas av klimatarbetet?

a.       Vänligen se sammanfattning av Svensk Travsports nyligen påbörjade hållbarhetsarbete ovan.

4.         Vad gör er internationella motsvarighet för att nå de globala målen för klimatet?

a.       Vänligen se sammanfattning av Svensk Travsports nyligen påbörjade hållbarhetsarbete ovan.

5.         Hur ser ni att sportens fossila utsläpp påverkar, eller kan komma att påverka, allmänhetens/samhällets syn på hästsporten?

a.       Vänligen se sammanfattning av Svensk Travsports nyligen påbörjade hållbarhetsarbete ovan.

6.         Övriga kommentarer.

a.       Vänligen se sammanfattning av Svensk Travsports nyligen påbörjade hållbarhetsarbete ovan.

Lämna ett svar