Visst påverkar klimatförändringarna ridsporten. Och det kostar

Det råder vattenbrist i stora delar av sydöstra Sverige. Det är på grund av sommarhettan och alltför lite nederbörd under höst och vinter. Är det orsakat av klimatförädringarna? Klimatforskarna har länge pekat på risker med minskad grundvattenbildning, i just de delar av Sverige som nu har problem. Vi vet också att vi kan förvänta oss mer extrema väder på grund av klimatförändringarna, både torrare och blötare.

Nu går Halmstads Fältrittklubb ut och berättar att man är tvungna att flytta sitt hoppmeeting inomhus då det råder bevattningsförbud i kommunen. Det får ekonomiska konsekvenser och man räknar med att förlora ungefär 100 000 kronor.

Forskning pekar också på att vattenbristen kan hålla i sig i åtminstone ett halvt sekel fram. Konsekvenser av den globala uppvärmningen beräknas ge mer nederbörd i norra Sverige men mer torka i Sydöstra Sverige. Vi kan inte påverka hur mycket det regnar man vi kan använda vårt vatten smartare.    

  • Mindre hårdgjord yta så att regnet kan infiltrera – mer gräs och mindre asfalt. Sedumtak är snyggt om man ska bygga nytt. 
  • Dammar och våtmarker fördröjer regnet och ger det tid att nå ner till grundvattnet.
  • Vattentunnor runt om stallet som samlar upp regnvattnet som kan användas till vattning, tvätt av benskydd
  • Kanske kan du tvätta hästtransporten när det regnar?
  • Borsta och rykta mer istället för spola av hästen

Här kan ni se en film om vad Stall Lövholmen i Stockholm har gjort för att kunna vattna sin manege med regnvatten. Hejja!

 

 

 

 

Lämna ett svar