New research, “Sustainable horse feeding management in the Netherlands: how to minimize environmental impacts”

In this blog we’ll look outside of Sweden to the Netherlands and a very interesting research program on horse feeding management, led by a very experienced veterinarian and researcher, Gülsah Kaya-Karasu. Even if the agricultural practices and status differs between Sweden and the Netherlands there is a lot, we can learn from each other since [...]

Hästbranschen påverkar klimatet mer än inrikesflyget

Klimatet är en oerhört viktig fråga! ..men riktigt så enkelt som att minska antalet hästar som är en slutsats i inslaget från SVT Västerbotten är det inte. Vi måste ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågan även om hästnäringen måste arbeta med att minska sin klimatpåverkan. Först, ett missförstånd som man lätt gör om man inte är [...]

Svenska Ridsportförbundet behöver öka arbetet inom miljö- och hållbarhet

Glädjande nog ser vi allt fler undersökningar, forskning och rapporter som handlar om miljö- och hållbarhetsfrågor inom ridsporten. Likaså ökar antal workshopar och seminarier inom området. Bland annat har nyligen en intressant kandidatuppsats från Uppsala Universitet, Campus Gotland skriven av Louise Bergqvist kommit fram. Uppsatsen handlar om Ridsportens miljö- och klimatpåverkan, miljöarbete bland Sveriges Ridklubbar. [...]

Hästintresserade visar sig bristfälligt engagerade i samhällsfrågor

Petra Andersson gästbloggar hos oss på HållbarHäst. Hon är forskare och lärare i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet. Petra är hobbyryttare sedan barndomen. På senare år har hon börjat titta närmare på olika etiska aspekter av ridsporten och hästhållningen, ur ganska många olika perspektiv. Sedan många år tillbaka är det en sak som stör mig [...]