Hållbar, helt fossilfri jacka i stallet

Det är svårt att få information om hur ridjackor är producerade. Det finns sällan alternativ som är miljömärkta heller. Vi vet att textilindustrin har en stor negativ påverkan på miljö och människor. Så hur ska vi göra för att hitta bättre alternativ? Våra svenska friluftsmärken lyfts ofta upp som bra exempel inom textilbranschen. Ett bra [...]