Hur drabbas stall vid vattenbrist?

Konsekvenser av den globala uppvärmningen beräknas ge mer nederbörd i norra Sverige men mer torka i Sydöstra Sverige. Det gör att många behöver hitta lösningar för att säkra att verksamheten kan fungera utan att äventyra brunnens vattentillgång och att man klarar ett eventuellt kommunalt bevattningsförbud. Under försommaren 2017 rådde det vattenbrist i stora delar av sydöstra [...]

Visst påverkar klimatförändringarna ridsporten. Och det kostar

Det råder vattenbrist i stora delar av sydöstra Sverige. Det är på grund av sommarhettan och alltför lite nederbörd under höst och vinter. Är det orsakat av klimatförädringarna? Klimatforskarna har länge pekat på risker med minskad grundvattenbildning, i just de delar av Sverige som nu har problem. Vi vet också att vi kan förvänta oss mer [...]