Bloggen

Vi bloggar tillsammans med gäster, för att visa på mer hållbara produkter, beteenden och lösningar. Vi vill visa hur allt hänger ihop med en hållbar utveckling, hur det påverkar våra verksamheter och vår sport – ”hästen som planetskötare”.

Smittskydd kring begagnad utrustning?

I en hållbar konsumtion är återbruk eller begagnat, second-hand viktigt för att minska miljöpåverkan från framförallt produktionen av våra produkter. Vi har hört och känt lite osäkerhet kring vad som gäller avseende smittskydd så vi har intervjuat Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, forskare, VMD på Statens veterinärmedicinska anstalt, som ger några tips om hur vi kan…

Läs mer Smittskydd kring begagnad utrustning?

En tävling har stora möjligheter till att sprida kunskap om hållbarhet och minska överkonsumtion.

I Sverige anordnas omkring 2 200 tävlingar per år och precis som andra evenemang så har produkter och aktiviteter där påverkan på miljö och klimat. Nu har Ridsportförbundet och Lövsta Stuteri tagit fram Miljöchecken. Det är en checklista för att tävlingar som vägleder arrangörer utvärdera och reflektera över aktiviteter under en tävlingen som påverkar miljön. Med checklistan kan man få…

Läs mer En tävling har stora möjligheter till att sprida kunskap om hållbarhet och minska överkonsumtion.

Varje skit räknas

-ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav. Sverige har ca 350 000 hästar som varje år producerar 3 miljoner ton hästbajs och hästkiss. Hästarnas avtryck är 20% av totala mängden stallgödsel från jordbruksdjur. Ett betydande bidrag till den påverkan på övergödningen som jordbruket har i Sverige. Nu lanseras en nytt initiativ för…

Läs mer Varje skit räknas

Svensk ull i schabrak och täcken

Vi har intervjuat Charlotte Jansson som driver CCWool tillsammans Carl-Oscar Allared. Charlotte är en hästtjej som flyttade till Australien och bodde där i 6 år. Hon läste en bachelor i equine studies vid Melbourne Polytechnic och när hon kom hem till Sverige läste Charlotte även en master i equine studies på distans vid the University…

Läs mer Svensk ull i schabrak och täcken