Mer, tillgänglig forskning om hästar och ridsport

Det finns mycket kunskap i stallarna runtom i Sverige. Kunskap och kompetens hos oss människor spelar en stor roll för hästens välmående och utveckling. Inte sällan leder olika typer av begränsningar hos oss människor till sjukdomar, skador, frustration och beteendestörningar hos hästen. Samspelet mellan människa och häst är av yttersta betydelse då våra hästar är [...]