Hur jobbar hästsporten för att minska klimatpåverkan från tävlingar?

Innan sommaren skickade vi ut en enkät till några organisationer kopplade till hästsporten om klimatfrågan och resor till olika hästsporttävlingar. GCT med sina 16 tävlingar årligen världen över har inte svarat, FEI har mål till 2030 att halvera utsläppen från 2020 och SvRF har projekt på hemmaplan. Räcker det för att hästsporten ska upplevas ta [...]

Transporter – hästen på resa

Transporter står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Här ingår bilresor till och från stallet, hästar som transporteras till och från träningar, tävlingar och veterinärbesök och transporter av produkter och avfall. Att minska utsläppen från transporter är en stor utmaning eftersom de flesta bilar och lastbilar drivs av fossila bränslen, det vill säga bensin och [...]

En träningshelg = mer utsläpp än en tur och retur till Thailand

I början på året var jag, Jenny, på tvådagarsträning med min häst. Vi var 25 deltagare som red på lördagen och på söndagen. Bara tre av oss stannade över på anläggningen, något som kursen erbjöd. Det innebar att tre personer hade totalt tre stycken Tur och Retur resor (en vardera). De andra 22 stycken personerna som valde [...]