Hur drabbas stall vid vattenbrist?

Konsekvenser av den globala uppvärmningen beräknas ge mer nederbörd i norra Sverige men mer torka i Sydöstra Sverige. Det gör att många behöver hitta lösningar för att säkra att verksamheten kan fungera utan att äventyra brunnens vattentillgång och att man klarar ett eventuellt kommunalt bevattningsförbud.

ska%cc%88rmavbild-2017-05-05-kl-10-24-37Under försommaren 2017 rådde det vattenbrist i stora delar av sydöstra Sverige. Det är på grund av heta somrar och för lite nederbörd på höst och vinter, orsakat av klimatförändringarna. Klimatforskarna har länge pekat på risker med minskad grundvattenbildning, i just de delar av Sverige som nu hade problem. I maj 2017 gick Halmstads Fältrittklubb ut och berättade att man var tvungna att flytta sitt hoppmeeting inomhus då det rådde bevattningsförbud i kommunen. Det fick ekonomiska konsekvenser och man räknade med att förlora ungefär 100 000 kronor.

Grundvattennivåerna ser bättre ut för 2018 men det kan fortfarande bli problem på olika ställen i landet, både  Halmstad kommun och Mörbylånga kommun ber till exempel sina innevånare att fortsätta att spara på vatten.

Forskning pekar också på att vattenbristen kan hålla i sig i åtminstone ett halvt sekel fram. Vi kan inte påverka hur mycket det regnar man vi kan använda vårt vatten smartare.

Hur viktigt är det här för dig?

Det beror på. Nederbörden varierar mellan åren, mer eller mindre snö och regn. Effekterna av klimatförändringarna påverkar också olika platser i Sverige på olika sätt beroende på lokala och regionala skillnader. Klimatförändringar och vattentillgång är klurigt att förstå, vi kan ha ett år som vi både upplever som regnigt och samtidigt ha låga grundvattennivåer. Till exempel för att nederbörden kommer vid fel tid när det finns växtlighet som tar upp vattnet eller när vattnet rinner av ytan och inte kommer ner till grundvattnet. Vi har fått en längre växtsäsong i och med klimatförändringen vilket gör att mer av vattnet jämfört med tidigare tas upp av växtligheten. Många faktorer alltså. Vilket gör att det bästa är om du tar reda på lite mer om hur det ser ut just i ditt område.

Det forskningen om klimatförändringen visar är att det finns en tydlig trend som säger att vi kommer få fler tillfällen med mer torka eller mer regn framöver, exakt var och när är svårt att säga. Så det vi kan vara säkra på är att vattentillgång kommer att bli en allt viktigare fråga i Sverige. Prata gärna med din kommun för att se hur de ser på vattentillgången i ert område framöver. Ett annat skäl att kontakta kommunen eller Länsstyrelsen är för att få klarhet i hur lagstiftningen och regelverket påverkar vad du kan förvänta dig av din kommun om det blir vattenbrist och vilket ansvar som du själv förväntas att ta.

ior-dricker-vattenHästens dagliga behov av dricksvatten är 5 liter per 100 kg kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov. För ett stall som har 10 hästar så är det minst 250 liter vatten om dagen som behövs enbart för att säkerställa att hästarna får släcka törsten.

Skäl att tänka till kring stallets vattenförbrukning:

  • Spara pengar? Generellt sett är dricksvatten billigt i Sverige ca 4 öre per liter, så hästen kanske dricker för 1 krona per dag. Förutom det används förstås vatten till tvättmaskiner och duschar mm. Vissa kommuner förväntas höja taxorna på vatten för av att klara av utbyggnad, underhåll och ersättning av gamla anläggningar.
  • Kan ett bevattningsförbud som gör att ni inte får vattna ridbanorna, eller hagmarker, få konsekvenser för er verksamhet?
  • Räcker er brunn till för att klara bevattning av ridbanor om det blir ett år med lågt grundvatten?

Här har ni två exempel på lösningar som tar tillvara regnvatten från ridhusets tak för bevattning av ridbanorna. Se om någon av dessa kan vara en bra lösning för er att minska användning av dricksvatten för bevattning.

Stall Kvickstorp: Regnvatten för att bevattna ridhuset med sprinklers

Stall Kvickstorp utanför Åtvidaberg har en egen brunn och förra året när grundvattnet var lågt bestämde man sig för att hitta en lösning för att kunna spara brunnsvattnet som dricksvatten till hästar och människor. Maria Cederlund och hennes man Leif Lourié vann Lövsta Future Challenge miljöpris nyligen för sin lösning som dessutom är kostnadseffektiv både i inköp och i sparad arbetstid.

Här finns en detaljerad beskrivning av hur man kan bygga en likadan lösning och vad det kostar.

Under förra året använde de även regnvatten ifrån regnvattentunnor vid huset för att tvätta av hästarna istället för att duscha dem med vatten ifrån brunnen.

spridare_752_stall-kvickstorptankarna3_752-724x481-stall-kvickstorp

Stall Lövholmen: Samlar regnvatten för att bevattna ridbanorna

stall-lovholmenVi har tidigare visat Stall Lövholmens film på vår sida på FB om deras lösning för att bevattna sina ridbanor med regnvatten från ridhustaket. Här samlas regnvattnet i en tank nedgrävd i marken och man kör sedan runt och sprider vattnet.

Stall Lövholmen ligger i Tumba söder om Stockholm.

Lämna ett svar