Det här gör vi

Rådgivning och analys

Vi arbetar som rådgivare och ger stöd till olika verksamheter med att kartlägga och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Några exempel:

Föreläsningar och seminarier

Vi föreläser,  håller utbildningar samt deltar i samtal och paneler om alla hållbarhetsfrågor kopplade till hästen och våra verksamheter. Några exempel:

Sprider kunskap och olika berättelser

Vårt arbete började med att vi skrev en rapport som lanserades i februari 2016, Hästen och hållbar utveckling,  ”Hästen som planetskötare” Rapporten innehåller en första överblick och sammanställning av den kunskap som finns när det gäller hållbarhetsfrågor kopplade till våra hästar, både risker och möjligheter, med fokus på lösningar.

Några andra exempel:

  • Deltar under 2021 i en serie avsnitt i podcast från Lövsta stuteri & seminstation, ”15 minuter”och pratar om hållbarhet generellt och gödsel, foder mm (19/1-21, 1/2-21, 13/7-21, 10/8-21).
  • Artiklar i tidskriften Hästfocus under 2018 med innehåll om hästen som planetskötare, bete, transporter och foder.
  • Artikel i Hippson, framtidsspaning och klimat & miljö special.
  • Vi skriver på vår blogg tillsammans med gästbloggare, för att sprida kunskap,föra intressanta resonemang och visa på goda exempel.
  • Vi finns på Facebook (Hållbarhäst) och Instagram (sustainablehorse). Här delar HållbarHäst eget och andras material som inspiration för mer hållbara lösningar.
Intervju av LRF häst sydost mars 2019.