Nu förbjuds användning av strimlade mattor i ridunderlag i Storbritanien ”troligtvis före den 1 januari”.

Brittiska Naturvårdsverket (EA) drar tillbaka ett tidigare godkännande (RPS) som godkänner strimlade mattor i ridunderlag. Reglerna inkluderade endast begränsningar på mängden och typen av matta som kunde användas, hur den hade behandlats och avståndet mellan ytorna och vattendrag. Information till Carpet Recycling UK (CRUK) meddelar nu Brittiska Naturvårdsverket (EA): "Efter en översyn av tillgänglig evidens om [...]

Hur jobbar hästsporten för att minska klimatpåverkan från tävlingar?

Innan sommaren skickade vi ut en enkät till några organisationer kopplade till hästsporten om klimatfrågan och resor till olika hästsporttävlingar. GCT med sina 16 tävlingar årligen världen över har inte svarat, FEI har mål till 2030 att halvera utsläppen från 2020 och SvRF har projekt på hemmaplan. Räcker det för att hästsporten ska upplevas ta [...]

Hur ska jag tänka kring foder nu när jag stallar upp hästen igen?

Som en artikel i Tidningen ridsport visar på har det hänt mycket när det gäller hästfoder de senaste 50 åren. Vad är det som är viktigt att tänka på idag? Vi har ställt några frågor till Malin Connysson som är universitetslärare på Sveriges lantbruksuniversitet. Hon jobbar som lärare och forskningsansvarig på Riksanläggningen Wången. Hon är [...]

Smittskydd kring begagnad utrustning?

I en hållbar konsumtion är återbruk eller begagnat, second-hand viktigt för att minska miljöpåverkan från framförallt produktionen av våra produkter. Vi har hört och känt lite osäkerhet kring vad som gäller avseende smittskydd så vi har intervjuat Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, forskare, VMD på Statens veterinärmedicinska anstalt, som ger några tips om hur vi kan [...]

Julmyra Horse Center får pris och uppmanar till handling

Julmyra Horse Center vinner Lövsta Future Challenge hållbarhetspris 2020 för sitt arbete med att minska näringsläckaget, särskilt fosforläckage, från hagar och gödselhantering. Julmyra Horse Center Så påverkar våra hästar övergödningen i Sverige   Hästar har en betydande påverkan på övergödningen av våra vattendrag och sjöar.  Påverkan kommer ifrån dålig hantering av foder och gödsel och dåligt skötta paddockar och hagar. När fosforn från gödseln koncentreras i jord och vatten bidrar det [...]