Svenska Ridsportförbundet behöver öka arbetet inom miljö- och hållbarhet

Glädjande nog ser vi allt fler undersökningar, forskning och rapporter som handlar om miljö- och hållbarhetsfrågor inom ridsporten. Likaså ökar antal workshopar och seminarier inom området.

Bland annat har nyligen en intressant kandidatuppsats från Uppsala Universitet, Campus Gotland skriven av Louise Bergqvist kommit fram. Uppsatsen handlar om Ridsportens miljö- och klimatpåverkan, miljöarbete bland Sveriges Ridklubbar.

Den här studien undersöker hur ridklubbar i Sverige arbetar med två utav fem verksamhetsinriktningar i Svenska Ridsportförbundets hållbarhetsstrategi: utbildning och fortbildning samt anläggning och drift. Påverkan från hästverksamheter som studien tar med är de sex kategorierna foder, gödselhantering, elförbrukning,transporter, häst- och ryttarutrustning samt kemikalier, som i studien kopplas till de svenska miljömålen.

En enkätstudie genomfördes genom att en enkät med 16 frågor skickades ut via ett föreningsmejl till de 950 föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet (SvRF). Det som slog igenom i enkäten var en uppenbar kommunikationsbrist mellan det centrala ridsportförbundet och ridklubbarna, samt en betydande kunskapsbrist om vilken påverkan hästverksamheter har på miljön och klimatet.

Författarens rekommendationer till Svenska Ridsportförbundet:

  • Utarbeta en mall för konsekvensanalys av ridklubbarnas miljö- och klimatpåverkan – ordna workshops distriktsvis för att samla föreningar och påbörja ett gemensamt arbete.
  • Satsa på att utbilda ridklubbar i större utsträckning och öka miljöprofilen på existerande hästutbildningar.
  • Ställ högre krav på ridklubbarna på att de ska ha en hållbarhetsplan och miljömål, men följ också upp detta arbete.
  • Gör det lättare att vara miljövänlig, skapa ett forum där folk kan dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra.
  • Arbeta för att ridklubbarna ska ställa högre krav på sina leverantörer och göra ett medvetet val för miljön.
  • Öka samarbete och skaffa sponsorer på nationell och lokal nivå med parter som aktivt jobbar för miljön och klimatet.
  • Ta stöd i Sveriges miljömål och använd de verktyg som finns på miljomal.se
  • Arbeta proaktivt istället för reaktivt, genom att vara förberedd kan oväntade negativa konsekvenser förebyggas. Klimatanpassning kan komma att spela en viktig roll i framtiden.

Lämna ett svar