Transporter – hästen på resa

Transporter står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Här ingår bilresor till och från stallet, hästar som transporteras till och från träningar, tävlingar och veterinärbesök och transporter av produkter och avfall.

dsc_0873_mattias-malmgrenAtt minska utsläppen från transporter är en stor utmaning eftersom de flesta bilar och lastbilar drivs av fossila bränslen, det vill säga bensin och diesel. Men mycket händer kring transporter i Sverige. Bland annat finns ett särskilt klimatmål för transporter som del i Sveriges nya klimatlag. Målet innebär att utsläppen från transporter ska minska med 70% till 2030 i jämförelse med 2010.

För att minska klimatutsläppen från transporter behöver vi klimatsmartare bilar, miljövänligare bränsle och minska onödigt resande. (Foto: Mattias Malmgren)

Hur ska vi få tag på bilar och lastbilar som är miljövänliga och till ett rimligt pris?

Vi är beroende av vad bilindustrin tar fram för bilar och lastbilsmodeller. Både vad de drivs av för bränsle och vad de kostar. Tesla X och Mitsubishi Outlander är två eldrivna bilar kan dra hästtransporter. Det är bra, men det är också mycket dyra bilar.

transport-mattias-malmgrenNya personbilar och lätta transportfordon som säljs i Sverige måste klara kraven för Euro 6. Det är den strängaste miljöklassningen som anger en högsta tillåten nivå för utsläpp av olika luftföroreningar. Flera återförsäljare av hästlastbilar har inbyten av äldre lastbilar som inte har Euro6 motor, men det sker ingen import eller tillverkning av lastbilar med gamla motorer. Många nya lastbilar tillverkas också i lätta material för att få ner klimatutsläppen. (Foto: Mattias Malmgren)

En tillverkare som vi intervjuat säger att ”alla väntar på att lätta lastbilar kommer med eldrift”. Men det finns inte något svar på när den kommer eller vad den kommer att kosta.

Vad kan vi göra för att minska våra utsläpp?

Minska körandet. Det är mer klimatsmart med en (ambulerande) tränare som kommer till en anläggning, än om flera ekipage ska köra varsin egen trailer. En träningshelg med 25 deltagare som var och en kör 20 mil kan släppa ut mer än en Thailandsresa.

Samåkning eller delningsekonomi innebär att dela på resurser – till exempel att samåka till och från stall och träningar. Det finns ridskolor som planerar lektionsgrupper med personer från samma område för att de kunna samåka och spara resor, pengar och klimatutsläpp

Gör gemensamma inköp av grov- och kraftfoder samt strö som samtransporteras till stallet.

Sparsam körning. Med en bensindriven bil som drar 1 liter milen och körs 100 mil per år kan man spara nästan 2000 kronor per år genom att köra sparsamt.

Använd biodiesel, en diesel där man blandar in förnyelsebar råvara, till exempel tallolja som är en restprodukt från svenskt skogsbruk. Dessutom finns det biogas- och etanolbilar som passar bra till att dra hästtransporter med.

Se till att påverka din kommun så att det finns bra kommunikationer i närheten av din anläggning.

Vad kan vi göra för att minska onödigt resande och utsläpp

·        Samåk och beställ foder och strö tillsammans – en leverans

·        Ta tränaren till er anläggning – en bilresa

·        Sparsam körning – spara pengar och utsläpp

·        Välj bästa bilen eller hästbussen – fråga efter miljöval hos försäljarna

·        Välj miljövänligare bränsle

Lämna ett svar