Mer, tillgänglig forskning om hästar och ridsport

Det finns mycket kunskap i stallarna runtom i Sverige. Kunskap och kompetens hos oss människor spelar en stor roll för hästens välmående och utveckling. Inte sällan leder olika typer av begränsningar hos oss människor till sjukdomar, skador, frustration och beteendestörningar hos hästen. Samspelet mellan människa och häst är av yttersta betydelse då våra hästar är helt beroende av den miljö och skötsel som styrs av oss.

Varför är forskning och kunskap viktigt?
Inom hästhållningen finns ett växande utbud av gamla och nya metoder vad gäller hantering av hästar. Alla metoder, gamla som nya, bör kritiskt granskas och utvärderas utifrån hur de påverkar djurens välfärd. Gamla ”sanningar” måste ifrågasättas.

Kunskap fungerar som en karta, och med våra värderingar kan vi anta en riktning vart vi vill tillsammans med vår häst. Därför är det så viktigt att vi har en rättvisande karta som kan ger oss förutsättningar för att kunna skapa en hållbar utveckling kopplat till hästen.
När vi skrev ”Hästen och hållbar utveckling” var syftet att använda forskning och kunskap om hästen och ridsport kopplat till en hållbar utveckling. En skrift som ger en lätt översikt, belyser viktiga hållbarhetsutmaningar och som ger tips för att arbeta med dem. Vi refererar bland annat till Hästsverige En sida med mycket samlad kunskap, förankrad i forskning, som är mycket matnyttig. 

Nu laseras även Hästforskning där man hitta ännu mer forskning med fokus på

• Hälsa och välfärd
• Reproduktion
• Utfodring, uppfödning och hästhållning
• Teknikutveckling
• Hästens roll för människan
• Hästens roll för samhället
• Hästens roll för miljö

Bilden är på den engelska versionen av Hästen och Hållbar utveckling samt ekologiska blommor från BeeUrban

Lämna ett svar