Nu förbjuds användning av strimlade mattor i ridunderlag i Storbritanien ”troligtvis före den 1 januari”.

Brittiska Naturvårdsverket (EA) drar tillbaka ett tidigare godkännande (RPS) som godkänner strimlade mattor i ridunderlag. Reglerna inkluderade endast begränsningar på mängden och typen av matta som kunde användas, hur den hade behandlats och avståndet mellan ytorna och vattendrag. Information till Carpet Recycling UK (CRUK) meddelar nu Brittiska Naturvårdsverket (EA): ”Efter en översyn av tillgänglig evidens om kemikalier i mattor har EA beslutat att dra tillbaka godkännandet, RPS248, om användning av strimlad matta i ridunderlag.

Skärpta regler

2021 rapporterade Hourse & Hound att den EA, Brittiska naturvårdsverket skärpta regler för det material som används för ridunderlag. Anledningen är att kemikalier och mikroplaster som finns i de flesta strimlade mattor som finns i ridunderlag kan ha en negativ effekt på människors och djurs hälsa och på miljön.”

Nu bekräftar en talesperson från EA förra veckan att detta förslag kommer att dras tillbaka. 

”Som ett resultat av vår ökade kunskap om hur mattor tillverkas, samarbetar Environment Agency för närvarande nära med återvinningsindustrin av mattor, inklusive Carpet Recycling UK, för att dra tillbaka förslaget som skulle tillåta användningen av strimlad avfallsmatta i framtida ridunderlag ”, sade han.

”För närvarande behöver ägarna inte vidta några åtgärder, som att ta bort befintliga ridunderlag som innehåller avfallsmatta.” 

EA tillägger att de ”kan överväga ansökningar om tillstånd för användning av avfallsmattor från anläggningar som har effektiva åtgärder för att identifiera och utesluta mattor som innehåller kemikalier som är bekymmersamma och för att kontrollera frisättningen av mikroplaster. Till exempel kan användningen av avfall från mattillverkning med känd ofarlig kemisk sammansättning och bestående enbart av naturliga fibrer övervägas.” Informationen säger att det troligen kommer att dra tillbaka RPS innan årets slut.

I informationen till CRUK, en oberoende icke-vinstdrivande medlemsförening som arbetar med tillverkare, distributörer, entreprenörer, återförsäljare, installatörer och avfallssektorn för att minska mängden mattavfall som hamnar på deponier, sade EA att deras beslut grundas på en översyn av bevis om kemikalier i mattor.

”Återkallandet gör att användningen av strimlade avfallsmattor i ridunderlag inte kommer att tillåtas enligt några regleringspositioner eller undantag från miljögodkännande i England”, säger informationen.

Redan i en blogg från Mars 2020 skriver vi på HållbarHäst bla om den populära fibersanden innehåller kemikalier och mattor av plast. Dessa plastbitar nöts ner till mikroplaster som kan spridas i naturen och med plasten följer de i gående kemikalierna. Det blir Intressant att följa hur detta utvecklas och hur vi hanterar detta, även i Sverige. 

Lämna ett svar