LRFs första branschdag för häst med fokus på hållbar utveckling

LRF Häst i Sydost höll de första branschdagarna för hästverksamheter med fokus på hållbar utveckling och HållbarHäst var där för att prata om hur hållbarhetsfrågorna berör alla som håller på med hästar. Ett trettiotal företagare inom hästverksamheter deltog på eventet som höll till på Kalmar travbana.

LRF häst introducerade kring vad de kan göra för att hjälpa branschen genom att driva frågor som underlättar företagandet. Jag berättade om hållbar utveckling och hur alla dessa frågor kommer att öka i betydelse för alla i samhället. Det gäller inte minst våra verksamheter och ridsporten när vi nu jobbar hårdare än någonsin för att dessa ska få plats och bli respekterade i samhället. Vi behöver se på oss utifrån samhällets perspektiv och visa hur vi bidrar till en hållbar utveckling.

Och om vi ska vara klarsynta så kan vi konstatera att det stora bidraget till samhällsnytta och en hållbar framtid ligger på den sociala sidan av våra verksamheter. Att det vi gör skapar värde för oss människor. Det behöver vi ständigt utveckla och säkerställa men det ligger i redan i den positiva vågskålen med alltifrån motion, ledarskapsutveckling och hästunderstödd terapi.

När det gäller påverkan på planeten så bedriver vi verksamheter som använder mycket resurser såsom foder, anläggningar, vatten, energi, transporter, utrustning mm. Allt detta kostar mycket resurser som skulle kunna användas till annat till exempel för en livsmedelsproduktion för allt fler människor på jorden. Och dessa aktiviteter är idag även oftast förknippade med en negativ miljöpåverkan, ibland till och med en stor sådan. Här behöver vi klara av att visa hur vi jobbar med att vara effektiva och använda de mest hållbara lösningarna, att vi är en del av framtiden. Att de jobb vi skapar bidrar till hållbara verksamheter, vare sig det är någon som säljer schabrak, hästtransporter eller foder.

En annan tydlig sak på plussidan kan vara att bidra till ökad biologisk mångfald genom ett bra naturbete, göra stallområdet positivt för biodiversitet som Tältstallet i Stockholm eller odla blommande kantzoner i ert landskap om ni inte har tillräckligt med blommande växter över hela säsongen.

En sista sak som vi behöver vara riktigt bra på för att mitt mål ska nås – att hästverksamheter och ridsporten – ska vara en självklar del av ett hållbart samhälle är att visa att vi respekterar hästen och har respekt för hästen. Det vill säga hästens djurvälfärd, att vi kan ta samtalen med övriga samhället om att vi är värda att ha hästen i våra liv, att äga hästens liv. Vilket bland annat innebär att visa att vi säkerställer att hästen får sina grundläggande beteenden tillgodosedda precis som hönan får sandbad och grisen halm för att bygga bo. Vi återkommer till det i en annan blogg.

Glädjande nog fokuserade resterande delen av de två dagarna på fördjupning inom tre viktiga områden, hästgödsel, vatten och arbetsmiljö. Många experter deltog liksom företagare som visade på goda exempel, tillsammans berättade de om hur vi kan göra för att hitta win-win lösningar för planeten, människan och plånboken. Läs mer här.

Jag hoppas att det här var starten på många liknande seminarier i landet och framöver. Det finns gott hopp om en lönsam framtid för hästbranschen. LRF Häst kan vara en viktig aktör för att hantera branschfrågor, många av dessa är ju dessutom liknande för lantbruket och andra gröna näringar.

Lämna ett svar