Är hästen en miljöbov? Gödseln livsnödvändig och livsfarlig?

Är hästen ett miljöhot? Nu sprids en artikel om ”hästen den okända miljöboven”. Det känns ju både tråkigt och orättvist. Det är sant att dåligt skötta hagar och paddockar bidrar till föroreningar eftersom fosfor och näring läcker ut i våra vattendrag och bidrar till övergödning.

Men precis som vi skrivit tidigare  är det också viktigt att se gödseln som en resurs och att den kommer tillbaka till jordbruket där fosfor och andra näringsämnen kan användas för odling. Då får vi tillbaka närings- och mullämnen som är bra för åkermarken och slipper bryta ny fosfor i gruvor.

DN har publicerat en artikel som är beskriver frågan väl och den har en kort och bra film som berättar om både problemen och hur vi kan lösa dom. Artikeln pekar på 7 saker vi kan göra för att minska risken för fosforläckage som leder till övergödning. Vissa sker är lättare att åtgärda än andra.

  1. En av orsakerna till fosforläckaget är enligt SLU att hästar utfodras med för mycket kraftfoder. Det ger ett överskott av fosfor i gödsel och urin. Forskning visar att ett bra hö är det enda som hästen behöver för att må bra. Det är nog den enklaste saken att åtgärda och som dessutom är billigare för dig. Se till att din foderstat har så hög andel av ett bra grovfoder som möjligt. Se även våra tidigare blogginlägg om grovfoder.grovfoder-ha%cc%88st
  2. Inte fler än två hästar per hektar (100×100 m). Det är ju även bra för hästarna med utrymme, men kan vara svårt att åtgärda om man inte har mycket mark. Det kan vara en dyr åtgärd att få fram mer hagmark.
  3. Grusunderlag på hårt trampade ytor. Det är ju något vi också uppskattar eftersom det blir mindre lera för oss och hästarna. Däremot kan det kosta en hel del pengar att göra rätt markberedning och att skaffa grus.
  4. Grön kantzon runt hagarna som fångar upp fosfor. Det vill säga det finns växtlighet runt kanterna på hagen, växtligheten använder då fosforn istället för att den läcker iväg. Den här åtgärden är relativt enkel och inte allt för dyr att genomföra.
  5. Rutiner så att hästarna gör ifrån sig inne och mockning av hagarna. Svårt att få hästar att kissa och bajsa på kommando. Det kanske är ännu viktigare att fokusera på att göra rent hagarna ofta och ordentligt.
  6. Lagra gödseln på rätt sätt. Ja det måste vi ju göra, det är lagstadgat. Viktigt att dels att se till att gödseln hålls ren från skräp och att näring inte kan läcka ut. Den behöver också kunna lagras tillräckligt länge för att underlätta att en lantbrukare vill och kan använda den på sin åkermark.
  7. Hagen ska inte ligga nära ett vattendrag. Det kan ju också vara svårt om man inte har andra hagar. Men har man fler så kan man ju tänka till och säkerställa att rasthagarna inte är nära vattendragen. Och säkerställa breda och stora gröna zoner.

gor-vad-du-kanSumma summarum så kan vi kanske säga att en hel del kan vi åtgärda ganska lätt. Och andra saker kräver större investeringar vilket gör det hela svårare. Låt oss fokusera på vad vi kan göra i vårt stall och fortsätta föra samtal med kommuner och andra kring oss om hur vi ska lösa det som är svårt.

Så är hästen ett miljöhot? Nej, men hästgödsel på fel ställe bidrar till övergödning och det måste vi hjälpas åt att åtgärda!

Lämna ett svar