Hästgödseln är en viktig resurs och inte ett avfall.

Hur ska vi få tillbaka den viktiga näringen till åkern på ett vettigt sätt för alla inblandade?

Ibland känns det som om hästen inte gör annat än att gödsla. Hästen är ju gjord för att äta stora volymer gräs eller hö 14-16 timmar om dygnet och alla fibrer som passerar genom kroppen kommer ju också ut i andra änden mest hela tiden. Förutom att det innebär ett ständigt mockande så är hästgödseln en viktig resurs, som växtnäring, vilken behövs för ett hållbart jordbruk idag och än mer i framtiden. Idag är det tyvärr svårt och dyrt för många stall att göra sig av med gödseln på ett bra sätt. Vilket är helt tokigt och beror delvis på att vi har förlorat kopplingen och samarbetet med lantbruket. Samtidigt ser vi också fler och fler samarbeten och projekt som bryter den trenden.

Hästgödsel på väg...

Ett  spännande projekt som just jobbar för att gödseln ska bli en resurs för både stallägaren och lantbrukaren är ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” som drivs av SP, projektet kommer att lämna sin rapport nu i augusti. Undersökningar i projektet visar att det finns en stor vilja att samarbeta mellan lantbrukare och stallägare i Sjuhärad för att hästgödseln ska kunna användas som en resurs. De mallar för samarbetsavtal som tagits fram av projektet ska också underlätta gödselhanteringen. Du kan läsa lite mer här i en artikel från Hippson. Och Anna Grudén på Brämhults ryttarsällskap intervjuas här i Sveriges Radio.

Läs mer om hästgödselns koppling till i en hållbar utveckling och lite resonemang om vad vi behöver tänka på sidan 14.

Lämna ett svar