New research, “Sustainable horse feeding management in the Netherlands: how to minimize environmental impacts”

In this blog we’ll look outside of Sweden to the Netherlands and a very interesting research program on horse feeding management, led by a very experienced veterinarian and researcher, Gülsah Kaya-Karasu. Even if the agricultural practices and status differs between Sweden and the Netherlands there is a lot, we can learn from each other since [...]

Varje skit räknas

-ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav. Sverige har ca 350 000 hästar som varje år producerar 3 miljoner ton hästbajs och hästkiss. Hästarnas avtryck är 20% av totala mängden stallgödsel från jordbruksdjur. Ett betydande bidrag till den påverkan på övergödningen som jordbruket har i Sverige. Nu lanseras en nytt initiativ för [...]

Julmyra Horse Center får pris och uppmanar till handling

Julmyra Horse Center vinner Lövsta Future Challenge hållbarhetspris 2020 för sitt arbete med att minska näringsläckaget, särskilt fosforläckage, från hagar och gödselhantering. Julmyra Horse Center Så påverkar våra hästar övergödningen i Sverige   Hästar har en betydande påverkan på övergödningen av våra vattendrag och sjöar.  Påverkan kommer ifrån dålig hantering av foder och gödsel och dåligt skötta paddockar och hagar. När fosforn från gödseln koncentreras i jord och vatten bidrar det [...]

Kvalitetsmärkt hästverksamhet?

LRF Häst, Hästnäringens Naionella Stiftelse (HNS ) och Hästnäringens yrkesnämnd har tagit fram standarden, och äger den, för Kvalitetsmärkt hästverksamhet. Syftet är att ge hästverksamheter, med hästhållning, stöd till att följa regelverk, kunna använda det i sin marknadsföring och få en god grund för att utveckla verksamheten vidare. Standarden började användas i våras och vi [...]

Är hästen en miljöbov? Gödseln livsnödvändig och livsfarlig?

Är hästen ett miljöhot? Nu sprids en artikel om "hästen den okända miljöboven". Det känns ju både tråkigt och orättvist. Det är sant att dåligt skötta hagar och paddockar bidrar till föroreningar eftersom fosfor och näring läcker ut i våra vattendrag och bidrar till övergödning. Men precis som vi skrivit tidigare  är det också viktigt att se gödseln som [...]