Stallområdet – blommande träd och buskar som bildar insektskorridorer!

Vi började vår serie nära stallet nu tar vi klivet vidare ut i stallets närmaste omgivning, stallnära hagar och ridbanor, paddockar. Principen är densamma, vi behöver möjliggöra mat och boplatser för våra insekter och då behövs blommor hela säsongen.

Det som är bra är att vi vill skapa en naturlig miljö – så det handlar mer om rätt saker på rätt plats än underhåll. Inte trädgårdsarbete utan mer tänka till om vilka växter och trädstubbar som finns på plats. Generellt sett har våra stall och marker bra förutsättningar för biologisk mångfald. Det beror på att det är bra med variation vilket ger olika livsmiljöer och det har vi ofta i stallområdet. Det som kan ställa till det är om området med ridhus, ridbanor och stallnära hagar har för lite lämplig växtlighet.  

Foto: Pixaby, HOerwin56

De minsta insekterna kan inte ta sig längre än 50 meter medan en humla kan flyga en kilometer för att hitta nästa buske. Det här innebär att det behöver finnas sammanhängande buskage, träd eller ängar så det inte tar stopp (stor ridbana, stall, ridhus) så att de inte kan ta sig över till nästa blommande plats. En insektskorridor eller pollinerarkorridor kan man säga är just sammanhängande blommande ytor.

Mat – blommor

Alla insekter behöver blommande växter hela säsongen. Vi kan säkra att det finns blommor från tidig vår till sensommar med hjälp av lövträd, buskar och ängsblommor.

  1. Blommande ängar, även maskrosor är bra, så klipp inte gräsytorna för tidigt, låt det blomma först. Här finns tips om hur man anlägger en äng (behöver inte vara stor) med rätt fröer.
  2. Träd och buskar, en blommande sälg, lind eller fruktträd är viktiga liksom olika buskar som nypon, slånbär och hagtorn. För att skydda träden och buskarna, eller hästarna om hagen är mindre och de går in bland taggarna, så kan dessa vara placerade mellan era hagar och paddockar eller så stängslas området in. Ta gärna naturligt förekommande träd och buskar här kan ni få tips.
  3. Säkerställ så att inget av det ni planterar är giftigt för hästar, titta på Hästsveriges hemsida och SVA som tar upp cirka 100 olämpliga växter i beten och vallar. Där finns också information om åtgärder.

Bostad – i marken eller i ett dött träd

  1. I marken, tja generellt vill även insekterna ha skydd från nordanvinden och bli uppvärmda av solen i mer söderläge. Om du har en sandig plats i soligt läge, se till att några buskar eller något annat ger skydd för vinden så kan det bli en bra boplats för de som vill bo i marken. Sand från en sandlåda brukar vara av rätt sort.
  2. Insekter gillar död ved. Här hittar du lite tips om vad du kan göra om du har ett träd som dött eller om du har behövt fälla trädet. Om trädet inte kan ligga kvar så kan du göra en högstubbe.  Eller varför inte en Mulmholk (bara ordet)! Här finns massa bra tips och information, både på blommor och boendemiljöer, i Receptsamlingen för biologisk mångfald från Länsstyrelsen i Västmanland.

Du kan också ta en gren, eller stubbe och borra hål i olika storlekar och sätta fast på en södervägg så har du skapat en insektsholk eller insektshotell.

Man kan alltid börja i liten skala, se över vart ni har blommande buskar och träd idag samt potentiella boplatser och fundera på om det är något ni kan göra för att binda ihop ett par områden med varandra. Sätta en buske eller så lite ängsblommor. Och ta ett steg till nästa år, som bonus får ju även vi en härlig miljö att vara i. Det kan också vara värt att be om lite tips och råd från kommunen som ofta har en anställd kommunekolog eller från Länsstyrelsen.

Lämna ett svar